Separatory membranowe

S​eparatory membranowe stosuje się zawsze wtedy, gdy zachodzi potrzeba oddzielenia przyrządu pomiarowego od medium, ze względu na jego wysoką lepkość, wysoką temperaturę, właściwości ścierne lub korozyjne...

Więcej..

Przyłącza do separatorów

Oferujemy przyłącza do wszystkich separatorów naszej produkcji oraz inne na specjalne zamówienie, np. według rysunku klienta


Więcej...

Radiatory

Radiatory łączone są z separatorami membranowymi w celu obniżenia temperatury na przyrządzie pomiarowymWIĘCEJ...

Rurki syfonowe

Rurki syfonowe łączone są z separatorami membranowymi w celu obniżenia temperatury na przyrządzie pomiarowym
WIĘCEJ...

Kapilary

Kapilary stosowane do oddalenia przyrządu pomiarowego od separatora membranowego znajdującego się w niekorzystnym środowisku pomiarowym. Stanowią one nośnik sygnału pomiarowego oraz obniżają temperaturę na przyrządzie pomiarowym

WIĘCEJ...