Separatory membranowe – zastosowanie, budowa

Co to jest i jak działa separator membranowy

jak_dziala_separator
Separator membranowy to urządzenie służące do ochrony przyrządów ciśnieniowych przed uszkodzeniem przez korozyjne, lepkie lub wysokotemperaturowe płyny procesowe. Składa się z elastycznej membrany, która oddziela płyn procesowy od przyrządu ciśnieniowego. Membrana może być wykonana z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, Hastelloy, Teflon i inne, w zależności od wymagań medium procesowego.

Separator membranowy działa poprzez przenoszenie ciśnienia płynu procesowego przez membranę do przyrządu ciśnieniowego. Przyrząd ciśnieniowy jest połączony z separatorem membranowym za pomocą kapilary lub przyłącza które wypełnia się płynem aby przenosiło ciśnienie z membrany do przyrządu.

Kiedy płyn procesowy wywiera nacisk na membranę, membrana wygina się, co z kolei ściska płyn wypełniający. Ta kompresja wytwarza siłę, która jest przenoszona do przyrządu ciśnieniowego, który mierzy ciśnienie płynu procesowego.

Separator membranowy zapewnia barierę między płynem procesowym a przyrządem ciśnieniowym, chroniąc przyrząd przed korozją, zanieczyszczeniem lub innymi szkodliwymi skutkami. Pozwala również na użycie przyrządów ciśnieniowych w zastosowaniach, w których płyn procesowy jest zbyt gorący, zbyt zimny lub zbyt korozyjny, aby mógł mieć bezpośredni kontakt.

Podsumowując, separator membranowy działa poprzez oddzielenie płynu procesowego od przyrządu ciśnieniowego i przenoszenie ciśnienia przez elastyczną membranę do przyrządu. Pozwala to przyrządowi ciśnieniowemu mierzyć ciśnienie płynu procesowego bez narażenia na niekorzystne warunki. 

Z czego składa się separator membranowy

Separator membranowy składa się z kilku elementów, w tym:

1. Membrana: Membrana jest sercem separatora membranowego. Oddziela płyn procesowy od przyrządu ciśnieniowego i przenosi ciśnienie płynu procesowego do przyrządu.

2. Obudowa: Obudowa jest zewnętrznym korpusem separatora membranowego. Chroni membranę i zapewnia punkt połączenia płynu procesowego i przyrządu ciśnieniowego.

3. Przyłącze procesowe: Przyłącze procesowe jest częścią separatora membranowego, która ma kontakt z medium procesowym. Może to być połączenie gwintowane, kołnierzowe lub spawane w zależności od wymagań procesu.

4. Przyłącze przyrządu: Przyłącze przyrządu to część separatora membranowego, która jest połączona z przyrządem ciśnieniowym. W zależności od rodzaju przyrządu może to być połączenie gwintowane, kołnierzowe lub spawane.

5. Płyn wypełniający: to medium, które przenosi ciśnienie z membrany do przyrządu ciśnieniowego. Może to być ciecz lub gaz, a jego wybór zależy od wymagań procesu.

6. Elementy uszczelniające: Elementy uszczelniające, takie jak o-ringi lub uszczelki, służą do zapewnienia szczelności pomiędzy obudową, membraną i przyłączami.

Komponenty separatora membranowego mogą się różnić w zależności od producenta i specyficznych wymagań aplikacji, ale powyższe elementy są najczęściej spotykane w separatorze membranowym.

Gdzie stosuję się separatory membranowe

Separatory membranowe są używane w wielu zastosowaniach przemysłowych, w których płyn procesowy jest żrący, lepki lub ma wysoką temperaturę, a bezpośredni kontakt z przyrządem ciśnieniowym może uszkodzić lub zakłócić dokładność przyrządu. Niektóre typowe zastosowania separatorów membranowych obejmują:

1. Przemysł chemiczny: Separatory membranowe są stosowane w przemyśle chemicznym do pomiaru ciśnienia cieczy żrących, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki. 2. Przemysł naftowy i gazowy: Separatory membranowe są stosowane w przemyśle naftowym i gazowym do pomiaru ciśnienia płynów o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i para wodna. 3. Przemysł spożywczy i napojów: Separatory membranowe są stosowane w przemyśle spożywczym i napojów do pomiaru ciśnienia płynów higienicznych, takich jak produkty mleczne, napoje i farmaceutyki. 4. Uzdatnianie wody: Separatory membranowe są stosowane w aplikacjach uzdatniania wody do pomiaru ciśnienia korozyjnych i zanieczyszczonych płynów, takich jak ścieki i ścieki przemysłowe. 5. Systemy HVAC: Separatory membranowe są stosowane w systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) do pomiaru ciśnienia gazów, takich jak czynniki chłodnicze i powietrze. 6. Przemysł lotniczy: Separatory membranowe są stosowane w przemyśle lotniczym do pomiaru ciśnienia płynów i gazów w samolotach i statkach kosmicznych. Zasadniczo separatory membranowe są stosowane we wszystkich zastosowaniach przemysłowych, w których płyn procesowy może uszkodzić lub zakłócić dokładność przyrządu ciśnieniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *