Serwis separatorów membranowych

Separator membranowy to urządzenie służące do izolowania i ochrony czujników ciśnienia i manometrów przed agresywnymi mediami procesowymi, takimi jak żrące chemikalia, wysokie temperatury lub materiały ścierne. Składa się z elastycznej membrany, która oddziela media procesowe od czujnika, jednocześnie umożliwiając przenoszenie ciśnienia przez membranę. Z biegiem czasu separatory membranowe mogą ulec zużyciu, uszkodzeniu lub zatkaniu, co może wpłynąć na ich wydajność i dokładność. W niektórych przypadkach membrana może wymagać wymiany, aby zapewnić prawidłowe działanie układu.

Naprawy często można wykonać szybciej niż wymianę przyrządów w układzie, co jest idealnym rozwiązaniu w przypadku instrumentów krytycznych do sprawnego działania instalacji. Jest to również bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż kupno nowych przyrządów.

Remonty zazwyczaj obejmują: czyszczenie układu, wymianę membran, wymianę lub naprawę kapilar, ponowne napełnianie separatora oraz kalibrację układu przyrząd pomiarowy – separator membranowy.

Separatory membranowe są często używane w połączeniu z przetwornikami ciśnienia w celu ochrony przetwornika przed agresywnymi mediami procesowymi.  Jeśli konieczna jest naprawa separatora membranowego z przetwornikiem ciśnienia, wymagane kroki będą zależeć od rodzaju i rozmiaru uszkodzenia. Oto kilka ogólnych czynności, które mogą być wykonywane podczas naprawy separatora membranowego z przetwornikiem ciśnienia:

  1. Odizolować przetwornik ciśnienia i separator od mediów procesowych: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych ważne jest, aby odizolować przetwornik ciśnienia i separator od mediów procesowych, aby zapobiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. instalacji.
  2.  Demontaż separatora membranowego:  Należy ostrożnie obchodzić się z separatorem i przetwornikiem, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
  3. Sprawdzić separator membranowy i przetwornik pod kątem uszkodzeń:  Sprawdzenie pod kątem pęknięć, rozdarć, korozji lub innych problemów, które mogą mieć wpływ na działanie separatora lub przetwornika.
  4. Czyszczenie separatora membranowy i przetwornik: Jeśli separator i przetwornik są po prostu brudne lub zatkane, można je wyczyścić/ ponownie napełnić odpowiednią techniką.
  5. W razie potrzeby wymiana separatora membranowego/membrany: Zazwyczaj w separatorze uszkadza się membrana, w wielu przypadkach istnieje możliwość jej wymiany. Jeśli taka możliwość nie istnieje wymienia się separator na nowy. Po naprawie/wymianie separatora, układ przetwornik – separator należy wypełnić i skalibrować. 
Firma ANWIK oferuję remonty układów separator membranowy – przyrząd pomiarowy naszego wykonania, jak i innych marek. W przypadku braku możliwości remontu, doradzimy jaki separator membranowy najlepiej dobrać do układu, by przedłużyć jego żywotność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *